Skip to content

Ravintolatuen haku aukeaa, uusi kustannustuki tulossa

Yritysten koronarahoitukseen tulossa uutena ravintolatuki ja kustannustuki. Business Finlandin ja ELY-keskusten koronarahoitushaut suljetaan maanantaina 8.6.
Pirkanmaan neuvontapuhelin päivystää myös kesällä.

Ravintolatuen haku aukeaa 5.6.

Ravintolatuen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).  Haku aukeaa 5. kesäkuuta. Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat oli määrätty pidettäväksi suljettuina asiakkailta koko maassa 4.4.–31.5.2020. Ravitsemisliiketoiminta on ainoa toimiala, jonka toiminta oli kielletty lailla.

Ravintolatuki koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta:

  • Uudelleentyöllistämisentuella yritys voi saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen. Tukea haetaan KEHA-keskukselta sähköisellä hakemuksella.
  • Hyvitys toiminnan rajoittamisesta on tarkoitettu yrityksen juokseviin ja joustamattomiin kustannuksiin, esim. sähkö- ja lvi-laskut sekä tilavuokra. Hyvitystä on mahdollista saada 4.4.–31.5.2020 väliseltä ajalta. Tuki maksetaan pääasiassa joukkomaksatuksena verohallinnolta saatavien alv-tietojen perusteella. Muita koronatukia hakeneet yritykset hakevat hyvitystä hakemuksella KEHA-keskukselta

KEHA-keskuksen ohjeet tuen hakuun
TEM:in kysymyksiä ja vastauksia tuesta ravintoloille
Suomen yrittäjien uutinen ravintolatuesta

Tulossa uusi kustannustuki

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Kustannustukea ei voi vielä hakea. Kustannustukea koskeva laki tullee voimaan kesäkuun aikana ja tukea haetaan Valtiokonttorista. Muut yrityksen saamat koronatuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.

Katso TEM:in tiedote
Valtionkonttorin vastauksia kustannustuesta

Business Finlandin ja ELY-keskusten koronarahoitushaut suljetaan maanantaina 8.6.

Business Finlandin Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa (yli 6 hlöä työllistäville yrityksille) ja ELY-keskusten Rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (1-5 hlöä työllistäville yrityksille) -tukihaut sulkeutuvat maanantaina 8.6.2020 klo 16.15. Tämän jälkeen kyseisiä rahoitusmuotoja ei voi enää hakea. Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käsitellään ja hakemuksia voi myös täydentää tarvittaessa.

Jos olet hakenut Business Finlandin esiselvitysrahoitusta tai ELY-keskusten tilanneanalyysirahoitusta, ehdit vielä hakea rahoitusta varsinaisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hakemus on voimassa, kun se on jätetty ennen tukihaun sulkeutumista. Mikäli olit aikeissa hakea esiselvityksen tai -analyysin jälkeen jatkoa kehittämisen osalta, kannattaa toimia nyt!

Business Finlandin kehittämisrahoitus
ELY-keskuksen kehittämistoimenpiteet

Maaseudun yritysten tuet

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Tuki haetaan Ruokaviraston Hyrrä-palvelun kautta ja päätökset tekee ELY-keskus.

Katso Ruokaviraston hakuohjeet

Kunnat myöntävät yksinyrittäjätukea

Kunnat myöntävät tukea yksinyrittäjille. Yksinyrittäjien koronatukeen ei tule muutoksia. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista kertakorvausta koronan aiheuttamiin menetyksiin.

Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Palkka- ja muut sivutulot eivät vaikuta tuen myöntämiseen, jos muut ehdot täyttyvät. Hakemus tulee jättää 30.9.2020 mennessä.

Katso ohjeet yksinyrittäjätuen hakuun

Metallisen koneen osat ovat kullan ja vihreän värisiä.
Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi hakea avustusta pienten ja keskisuurten yritysten kehittämishankkeisiin. Nyt sitä voidaan myöntää myös investointeihin, sillä Pirkanmaalle on myönnetty lisärahoitusta yritystukiin. Koko Pirkanmaalla on pienten yritysten yli 200 000 euron investointien tukeminen mahdollista.
1.12.2020
Vihreää maapalloa ympäröivät kierrätystä kuvaavat vihreät nuolet. Maapallon sisältä kasvaa vihreä kasvinverso.
6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataan kaksi, vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseen liittyvää avointa kokeilupalveluhankintaa (á 10 000 euroa). ILPO-hankkeen kohderyhmänä ovat vähähiilisyyttä tavoittelevat yritykset ja niiden arvo- tai palveluketjut, sekä palveluita/ratkaisuita kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi tarjoavat yritykset.
20.11.2020
Kädet pitelevät valkoiseen paperiin leikattua kierrätysmerkkiä vihreän nurmikon päällä.
Kiinnostaako sinua kiertotalousyrittäjyys? Haluaisitko tehdä vastuullista liiketoimintaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? KIERTO-hankkeen, Ensimetrin ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden järjestämä Etäinfo: Minustako kiertotalousyrittäjä? 4.12.2020 klo 9-11 tarjoaa uusinta tietoa, ideoita ja inspiraatiota kiertotalousyrittäjyyden lukuisista mahdollisuuksista sekä kannustaa yrittäjyyteen siirtymisessä.
20.11.2020
Nuori, iloinen nainen istuu trukissa hallin sisätiloissa.
Yrittäjä, tervetuloa tutustumaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Nokian toimipisteisiin! Perjantaina 4.12.2020 on mahdollisuus hypätä Tredu-bussin kyytiin ja katsastaa Tredun kolmen nokialaisen pisteen tarjonta.
16.11.2020