Skip to content

Yksinyrittäjätuen haku avautui maanantaina 20.4.2020 klo 15.00

Pirkanmaan kunnat avasivat yksinyrittäjätuen sähköisen haun maanantaina 20.4.2020 klo 15.00. Sähköinen palvelu on osoitteessa www.tukialusta.fi, mistä löytyy yksinkertainen hakemus ja täyttöohjeet.
Mies ja nainen käyvät papereita läpi työpöydällä.

Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Haettava tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnasta (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Hallitus on varannut rahoitusta avustuksiin Pirkanmaan alueelle yli 20 M€, joka vastaa siis yli 10 000:ta yksinyrittäjää. Nokialla haettavana on yhteensä 1,27 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakemuksia käsittelee Nokian kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut.

Kuka voi hakea?

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlanceyrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020.

Ohjeet hakemusta varten

Tutustu hakuohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä. Tiedot kannattaa ilmoittaa huolellisesti, jotta hakemuksen käsittely nopeutuu. Hanki valmiiksi tarvittavat liiteet. Hakua varten täytetään hakulomake, jossa kysytään mm. seuraavia tietoja:

  • Hakijan perustiedot
  • YEL-vakuutusnumero. YEL-numeron saat helpoiten sinulle tulleesta laskusta tai voit etsiä sen kirjautumalla sen vakuutusyhtiön palveluun, josta olet ottanut YEL-vakuutuksesi.
  • Toiminnan kuvaus
  • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden ajalta
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi
  • Esitys saatavan tuen käyttämisestä. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Avustus myönnetään yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, joita ovat esimerkiksi tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Avustusta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Hakemukseen jätettävät liitteet:

  • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus. Jos nämä ovat paperisina, ne kannattaa huolehtia valmiiksi sähköiseen muotoon.
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista vuoden 2020 myynnin ja kustannusten kehittymisen todentamiseksi.
  • Verovelkatodistus (ohje verovelkatodistuksen tilaamiseen) Jos yrityksellä on verovelkoja, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma niiden maksamisesta. Jos sinulla on verovelkaa, mutta ei vielä sopimusta niiden hoitamisesta, ehdit tehdä niistä sopimuksen verottajan kanssa ennen hakua.

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Kannattaa lukea myös TEM:n sivuilta kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjätuesta.

Pirkanmaan koronaneuvonta yrittäjille

Pirkanmaan yhteinen yrittäjien koronaneuvonta sisältää yhden puhelinnumeron, josta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa. Neuvontapalvelun numero on 03 56 56 5040. Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 – 17.00, lisäksi huhti-toukokuun aikana myös ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin 09.00 – 19.00.

 

Kolme joulutonttua ja muita jouluisia käsitöitä on pöydällä.
Onko sinulla tuotteita tai palveluja, joita voisit tulla myymään joulumyyjäisiin tai -tapahtumiin? Tänne uutiseen päivittyvät Nokialla järjestettävät joulutapahtumat, joihin voi varata oman myyntipaikan!
27.9.2023
Onko Chat GPT kenties nimenä tuttu, mutta vielä vähälle käytölle jäänyt keinoälysovellus? Haluaisitko kuulla, miten tekoälyä voisi soveltaa omassa työssä? Osallistu työpajaan Nokian Taidetalolla yhdessä muiden yrittäjien kanssa ja opi, miten Chat GPT toimii.
19.9.2023
Nokian kaupunki on vuokrannut Taidetalon yläkerran Nokian Yrittäjät ry:lle yhteisöllistä toimintaa varten. Kyseessä on siis muutakin kuin Nokian Yrittäjien uusi toimisto. Tilat mahdollistavat kohtaamisia, verkostoitumista ja työntekoa, niin yrittäjille, kuin myös eri yritysten, yhdistysten, kaupungin ja oppilaitosten edustajille.
16.8.2023
Nokialla järjestetään valokuitu-ilta, joka on avoin tilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille paikallisille asukkaille ja yrityksille. Tervetuloa kuulemaan valokuidun mahdollisuuksista ja miten valokuituhankkeita voitaisiin edistää Nokian maaseutu-alueilla.
8.8.2023