Skip to content

Yritysten kustannustuen haku käynnistyy 21.12.2020 klo 9

Valtiokonttori avaa yritysten määräaikaisen kustannustuen sähköisen hakupalvelun maanantaina 21.12.2020 klo 9. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia kesä—lokakuussa 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailukausi on 1.1.-29.2.2020.
Hopeanharmaa kynä on papereiden päällä. Papereissa on sini-valkoisia pylväitä.

Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta. Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuki suunnataan yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi vähintään 30 prosenttia. Tuki tulee haettavaksi valtiokonttorin kautta ja sen ehdot tulevat olemaan ensimmäiseen heinä-elokuussa toteutettuun hakuun verraten osittain uudistetut.

Valtiokonttori avaa haun yrityksille 21.12.2020 klo 9, ja hakuaikaa on 26.2.2021 asti. Pienin maksettava tuki on 2000 euroa ja suurin 500 000 euroa. Yritys voi hakea kustannustukea, vaikka se olisi jo saanut muita suoria koronatukia. Tukea saadakseen sitä ei tarvitse kiirehtiä hakemaan heti hakuajan alkaessa. Tuesta säädetään laissa, joten kaikki yritykset, jotka täyttävät tuen saamisen edellytykset ja hakevat sitä hakuaikana, tulevat tukea saamaan.

Kenelle kustannustuki on tarkoitettu?

  • Kustannustukea voivat hakea kaikki yritykset.
  • Tuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.
  • Tukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan yritystoimintaan.
  • Tukeen oikeuttavalle liikevaihdolle ei ole minimirajaa, toisin kuin kustannustuen ensimmäisellä hakukierroksella. Näin tuki kohdistuu paremmin pieniin yrityksiin.

Millaisia ehtoja kustannustuen hakemiselle on?

  • Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.
  • Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.
  • Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, arvioidaan, että ala on kärsinyt koronasta ja yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja. Tuen piiriin kuuluvat toimialat on nähtävillä Valtiokonttorin sivuilla.
  • Jos yrityksen toimiala ei asetuksen mukaan kuulu tuen piiriin, yritys voi kuitenkin hakea kustannustukea, jos sen liikevaihto on laskenut koronan vuoksi yli 30 prosenttia kesälokakuussa 2020 verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019. Yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen rajoitus tai määräys, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut.

Puhelinpalvelu auttaa

Kustannustuen puhelinpalvelu on tarkoitettu yritysten kustannustukea hakeville yrittäjille. Puhelinpalvelussa saa neuvoa hakemuksen täyttämisessä ja vastauksia kysymyksiin. Asiakaspalvelu neuvoo puhelimitse myös hakemusta täyttäessäsi. Kustannustuen puhelinpalvelu palvelee 14.12. alkaen arkisin klo 9-15 numerossa 0295 50 3050. Valtiokonttori ei peri 0295-numeroihin soitetuista puheluista lisä- tai palvelumaksuja. Operaattorit perivät puheluista normaalin matkapuhelin-/palveluverkkomaksun.

Tarkista hakemuksen vaatimat tiedot

Ennen hakemista kannattaa varmistaa, että kaikki hakemuksen täyttämiseen vaadittavat tiedot ovat saatavilla. Näitä tietoja ovat:

• Tuki- ja vertailukuukausien myynnin tiedot kuukausitasolla, ellei tietoja ole ilmoitettu Verohallinnolle kuukausittaisella ALV-ilmoituksella
• Joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot tukikuukausilta kuukausittain
• Tiedot muualta saaduista koronapandemiaan liittyvistä vakuutuskorvauksista ja tuista

Valtiokonttori saa yrityksen muut talous- ja palkkatiedot Verohallinnolta ja tulorekisteristä.

Lue lisää:

Nokian Yrittäjien, Pirkanmaan Yrittäjien, ELPO:n, luottamushenkilöide sekä kaupungin edustajat juhlistivat Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailun voittoa kesäkuun alussa Nokian Kartanon puutarhassa.
Nokian kaupungin kaupunkistrategian ”Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030 ” yhtenä painopisteenä on Pirkanmaan paras yrityskunta. Elinkeino-ohjelma vuosille 2022–2030 linjaa, miten tavoitteeseen päästään.
17.6.2022
Nokian kaupungin ja Nokian Yrittäjien edustajat yhteiskuvassa.
Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntana vuonna 2022 palkittu Nokia menestyi myös Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissä, jossa yrittäjät antoivat tunnustusta kunnille. Sijoituimme valtakunnallisessa vertailussa Pirkanmaan kunnista parhaimmaksi ja keskikokoisten kuntien sarjassa kahdeksanneksi.
19.5.2022
Yrittäjän päivän tekojen mainoskuvassa on kaksi naista.
Tule juhlistamaan yrittäjän päivää kanssamme jo ennakkoon. Yrittäjän päivän etkoja vietetään perjantai-iltana 2.9.2022 toisten yrittäjien seurasta ja hyvästä ohjelmasta nauttien. Lavalle astelee kaksi naista isolla A:lla. Tanssilegenda Aira Samulin hurmaa tarinoillaan ja stand up -koomikko Anitta Iso A Ahonen naurattaa roisilla huumorillaan.
16.5.2022
Nainen venyttelee kylkeään jumppasalin tankolla.
Liikunta-, kulttuuri- tai hyvinvointialan yrittäjä, nyt kannattaa ottaa Epassi käyttöön. Nokian kaupungin työntekijät saavat työnantajaltaan Epassille lisäsaldoa ja heitä kannustetaan käyttämään etuutta paikallisiin, nokialaisiin palveluihin. Varmista yrityksesi palveluiden saatavuus myös Epassin kautta!
10.5.2022