Leader-tuki ja yrittäjän tukipalvelu

Nokialaisten oma Leader-ryhmä on Kantri ry, joka muun muassa jakaa rahoitusta maaseudun kehittämiseen. Yrittäjän tukipalvelu neuvoo yrittäjiä esimerkiksi taloudellisiin vaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tukipalvelun tarjoavat Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan Yrityskummit.

Leader-tuen avulla lisätään maaseudun vetovoimaa

Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Hankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia, alueiden välisiä tai kansainvälisiä. Tuen haku on jatkuva. Leader-rahoitus muodostuu Euroopan Unionin, valtion ja kuntien rahasta.

Suomessa on 55 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Nokialaisten Leader-ryhmä on Kantri ry. Hankerahoituksen toiminta-alueeseen kuuluu Nokialla maaseutualueet. Voit tarkistaa toiminta-aluerajauksen kartalta. Punainen alue ei ole rahoituksen piirissä.

Leader-rahoitusta voivat hakea yritykset ja yhdistykset esimerkiksi kehittämis-, investointi- tai koulutushankkeeseen. Tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kymmenen henkilöä työllistäville yrityksille. Leader-hankkeet lähtevät tarpeista ja niiden tuloksena syntyy jotakin uutta. Leader-hallitus päättää hankkeen tukiprosentista, joka on useimmiten 50–80 %. Omarahoitusosuuden voi yleensä kattaa kokonaan tai osittain talkootyöllä.

Nuoriso-Leader-tuki nuorten pieniin projekteihin

Kantrilta voi hakea neljästi vuodessa Nuoriso-Leader -rahoitusta nuorten pieniin projekteihin. Hankebyrokratia on hyvin kevyttä. Tukea voidaan myöntää projektille, jossa nuorten ja/tai lasten rooli on aktiivinen. Vaihtoehtoisesti projekti voi kohdistua pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin ilman ikärajaa. Nuoriso-Leader on kuntien rahoittama ja Kantrin hallinnoima. Rahalla voi esimerkiksi hankkia yhteisiä harrastusvälineitä, järjestää tapahtuman tms. Nuoriso-Leader -rahoitus on voimassa koko kaupungin alueella.

Hakijana voi olla yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme korkeintaan 25-vuotiasta henkilöä. Tuen suuruus on 100–1000 euroa/projekti. Tuki on 80 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitus voi olla myös ns.  talkootyötä, jonka arvoksi lasketaan 10 euroa/tunti vähintään 15-vuotiaan suorittamana.

Yrittäjän tukipalvelusta henkilökohtaista neuvontaa

Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan Yrityskummit tarjoavat yhteistyössä yrittäjän tukipalvelua, joka antaa yrittäjälle henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa. Tukipalvelun puoleen voi kääntyä, jos esimerkiksi yrityksen taloudelliset vaikeudet tai henkiseen jaksamiseen liittyvät asiat pyörivät mielessä.

Kantri sosiaalisessa mediassa

Facebook
Twitter