Autamme työnantajia työllistämisessä

Nokian kaupungin tehtävänä on edistää työllisyyttä ja auttaa Nokian alueen työnantajia työllistämisessä. Nokian kaupunki järjestää 1.8.2017 alkaen työllisyyspalvelut kuntansa työttömille henkilöille, jotka saavat Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Kyseessä on kokeilu, joka jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Taustalla on laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (505/2017).

Kokeilun aikana kaupunki palvelee niin kohderyhmän henkilöasiakkaita kuin alueen työnantajia. Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun päätavoitteena on edesauttaa kokeilun toimenpiteillä uusien työpaikkojen syntymistä, uutta yrittäjyyttä, toimivien yritysten kasvua.

Pirkanmaan alueella kokeilussa mukana olevat kunnat vastaavat kokeilualueella kokeilun aikana työ- ja elinkeinotoimistolle kuuluvien lakisääteisten julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta kokeilun kohderyhmän työttömille työnhakija-asiakkaille osana kunnallisia työllisyydenhoidon palveluja ja palveluprosesseja.

Lainsäädännöllisiin tehtäviin kuuluu kokeilun aikana työvoimapalvelujen osalta myös työllisyydenhoitoon liittyvä yritys- ja työnantajayhteistyö. Kokeilussa luodaan uusia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla työttömien osaamista ja ammatillisia valmiuksia vahvistaen voidaan nykyistä paremmin kyetä vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin.

Kesätyöseteli työnantajalle

Nokian kaupunki kannustaa paikkakunnan yrityksiä palkkaamaan vuonna 2000-2004 syntyneitä nuoria kesätyöntekijöiksi tarjoamalla työnantajille kesätyöseteliä. Kesätyösetelin arvo on 400 euroa ja hakuaika on 6.3.–29.3.2019. Kesätyöseteli voidaan maksaa paikkakunnan yrityksille ja yhdistyksille. Sitä ei kuitenkaan voida käyttää seurakunnan ja kuntayhtymän kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Yksi työnantaja voi työllistää kaksi nuorta kesätyöseteliä käyttäen.

Nuorten kesätyösetelihakemus tehdään hakemuslomakkeella, jonka allekirjoittavat sekä työllistettävä nuori että työllistävä yritys tai yhdistys. Tuen myöntämisestä päättää elinkeinojohtaja.

Kesätyösetelihakemus toimitetaan Nokian kaupungille ja tuen maksatus haetaan tilityslomakkeella 30.9.2019 mennessä. Tarkemmat tiedot ja hakulomakkeet.

Palvelemme

Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia
2 krs. sekä katutaso, jonne käynti junaradan puoleisesta ulko-ovesta.

puh. 040 133 4773
tyollisyyspalvelut@nokiankaupunki.fi


Ota yhteyttä

Marita Leppämäki
työllisyyspalveluiden päällikkö, työllisyyspalvelut
040 133 4432
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Riikka Katajainen
työhönvalmennuksen koordinaattori, työllisyyspalvelut
050 395 8988
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi