Skip to content

Tämä tietosuojaseloste koskee Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluiden hallinnoimaa Business Nokia –uutiskirjerekisteriä. Rekisterin omistajaan viittaamme jatkossa nimellä Nokian kaupunki. Tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Nokian kaupunki käsittelee uutiskirjerekisterissään olevien henkilöiden henkilötietoja. Nokian kaupunki voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

1. Rekisterinpitäjä
Nokian kaupunki (y-tunnus 0205717-4)
Harjukatu 23, PL 2
37101 Nokia

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Hallintojohtaja Hanna Vuojela

3. Rekisterin nimi
Nokian kaupungin Business Nokia -uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käytetään yleiseen markkinointiviestintään. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin Nokian kaupungin Business Nokia -uutiskirje.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voi olla merkittynä seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä yhteistyön perusteella syntyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot on saatu Business Tampereen asiakasrekisterin kautta. Tietoja kerätään myös asiakkaiden itse antamista tiedoista uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Nokian kaupunki ei luovuta henkilötietoja kaupungin ulkopuolisille kolmansille tahoille.

8. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Nokian kaupunki ei siirrä asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilö kieltää uutiskirjeen lähettämisen tai ilmoittaa, että haluaa lopettaa uutiskirjejäsenyytensä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:
– vaatia henkilötietojensa poistamista
– saada Nokian kaupungille toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö osoitteeseen: Nokian kaupunki, kirjaamo, PL 2, Harjukatu 23, 37101 Nokia.