Skip to content

Verkostoja ja kasvuedellytyksiä yrityksille

Tuemme vahvasti yritysten kasvua Nokialla tarjoamalla kehittymis- ja sijoittumispalveluita toimiville yrityksille. Palvelumme ovat kaikkien nokialaisten yritysten käytössä ja niitä kannattaa hyödyntää yritystoiminnan eri vaiheissa. Menestyksen tueksi tarjoamme muun muassa laajan yhteistyötahojen verkoston sekä tietoa kansainvälistymisestä ja rahoitusmahdollisuuksista. Tarkempaa tilastotietoa Nokialla toimivista yrityksistä löydät Business Tampereen yritystietopalvelun Nokian kuntakohtaisilta sivuilta.

Yhteistyötahot ja verkostot Tampereen seudulla

Nokian kaupungin kehitysyhtiön, Verte Oy:n keskeinen tehtävä on toimia platform-yrityksenä Nokian kaupungin omistamalla bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueella. Verte hankkii ja kiihdyttää uusia liiketoimintoja sekä luo ECO3-alueelle kansainvälisesti vetovoimaisia yritys- ja kehitysympäristöjä bio- ja kiertotalouden ratkaisujen alalla. Verte tekee myös tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, yritysten, etujärjestöjen ja hallintoviranomaisten kanssa.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Business Tampereen tehtävänä on edistää investointeja ja houkutella osaavaa työvoimaa sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiön omistavat Tampereen kaupunkiseudun kunnat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Nokian Yrittäjät toimii aktiivisesti, jotta paikallisilla yrityksillä ja yrittäjillä olisi paremmat edellytykset kannattavaan toimintaan. Järjestö tarjoaa myös koulutuksia sekä verkostoitumis- ja virkistysmahdollisuuksia jäsenilleen.

Pirkanmaan Yrittäjät edistää yrittämisen edellytyksiä Pirkanmaalla. Järjestö järjestää tilaisuuksia, joissa yrittäjät voivat luoda verkostoja ja solmia uusia yhteistyösuhteita. Yrittäjille on tarjolla myös koulutuksia, asiantuntijapalveluja ja laajasti hyötytietoa yritystoiminnasta.

Pirkanmaan Yrityskummit mentoroivat Pirkanmaalla toimivia pk-yrityksiä ja antavat kokemuksensa yritysjohdon käyttöön. Yrityskummit tukevat yrittäjiä muun muassa strategian hionnassa, tuotekehityshankkeissa sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Yrityskummien ”Yksinyrittäjän kasvun ja työllistämisen eväät” -hankkeen aikana tehtiin Kasvun Eväät -opas, jossa tarjoillaan kootusti linkkejä, joista löytää lisää tietoa, kun yrittäjällä on halu kasvattaa liiketoimintaansa.

Tampereen kauppakamari palvelee yrityksiä edistämällä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja kansainvälistymistä Pirkanmaalla. Tampereen kauppakamari vahvistaa ja myöntää ulkomaankaupan asiakirjoja, tarjoaa yrityksille koulutuksia ja hoitaa alueensa elinkeinoelämän edunvalvontaa. Kauppakamarin koulutukset, tapahtumat, verkostot ja neuvontapalvelut tarjoavat yrittäjälle runsaasti hyödyllistä tietoja sekä kontakteja yritystoiminnan tueksi.

Rahoitus, kehittäminen ja kansainvälistyminen

Yrittäjät voivat saada erilaisia tukia toimintansa kehittämiseen, kuten tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Julkiset rahoittajat tarjoavat laajan valikoiman erilaisia rahoituspalveluja, joihin kannattaa tutustua.

Tietoa erilaisista yritysten rahoitusvaihtoehdoista ja kehittämisavustuksista löytyy Business Tampereen sivustolta. Business Tampereen rahoitusneuvonnan helpdesk tarjoaa veloituksetta apua rahoituksen etsimiseen tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoo oikeiden rahoittajatahojen löytämisessä.

Business Finland rahoittaa yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä. Business Finland on tärkein julkinen teknologiarahoittaja, mutta on laajentanut rahoitustaan myös palvelujen kehittämiseen ja organisaatioiden uusiutumiseen.

Team Finland tarjoaa laajan valikoiman erilaisia rahoituspalveluja avustuksista lainoihin ja takauksiin. Kysy lisää esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyvästä rahoituksesta.

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Tutustu tarkemmin palveluihin ja ota yhteyttä rahoitusneuvontaan.

Pirkanmaan ELY-keskus neuvoo toimivaa yritystä rahoitusvaihtoehdoissa ja myöntää tukea mm. kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys haluaa panostaa esimerkiksi merkittävästi kansainvälistymiseen.

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Yritysten kehittämispalvelut koostuvat kartoituksesta, nykytila-analyysista, konsultointi- ja koulutuspalveluista, sekä muista yrityspalveluista, joihin kuuluu mm. rahoitus ja TE-palvelut.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto on pirkanmaalaisten edunvalvoja Brysselissä. EU-toimisto vastaa yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa koko Pirkanmaan EU-edunvalvonnasta. EU-toimisto vahvistaa ja kehittää kaupunkiseudun kuntien EU-osaamista ja tukee kansainvälistä kilpailukykyä. EU-rahoitusohjelmat, kuten EU:n Horisontti 2020, tarjoavat rahoitusta erilaisille hankkeille.

Mikäli yritystoiminta syystä tai toisesta johtaakin taloudellisiin vaikeuksiin, on siihenkin tarjolla maksutonta asiantuntija-apua. Älä jää taloushuolissasi yksin, vaan ota yhteyttä Yrittäjän talousapuun!

Julkiset hankinnat

Nokian kaupungin kilpailutuksia hoitavat Kuntien Hankintapalvelut Kuha Oy ja Nokian kaupungin omat palvelualueet. Nokian kaupungin julkiset tarjouspyynnöt on listattu kaupungin sivuilla osiossa Hankinnat.

HILMA on kanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä julkisista hankinnoistaan.

Koulutuspalvelut

Henkilöstön kehittäminen on yksi tehokkaimpia tapoja yrityksen kannattavuuden lisäämiseen. Osaamisen syventäminen kehittää työtapoja, tuo tehokkuutta sekä lisää henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista.

Tredu tarjoaa joustavan mahdollisuuden syventää ja päivittää ammattitaitoa tai kouluttautua uuteen toimenkuvaan iästä ja työtehtävästä riippumatta. Tutustu myös Tredun Nokian toimipisteen koulutuksiin. Yritysten yhteyshenkilönä Tredun palveluihin toimii yrityskoordinaattori Sami Hasila, p. 050 4418819, sami.hasila@tampere.fi