Skip to content

AGCO POWER ON DIESELMOOTTOREIDEN VALMISTAJANA MAAILMAN KÄRKEÄ

AGCO Power on Nokian Linnavuoressa toimiva dieselmoottoritehdas, jonka juuret ulottuvat 1940-luvun alkuun. Tuolloin Siuron kylään, Linnavuoren uumeniin perustettiin valtion lentomoottoritehdas, joka aloitti oman dieselmoottorituotantonsa vuonna 1946.

Erilaisten omistusjärjestelyjen jälkeen, ensin Valmetina ja sitten 1990-luvun puolesta välistä SisuDieselinä tunnettu moottoritehdas fuusioitiin amerikkalaiseen AGCO-konserniin vuonna 2004. Sulautumiseen liittyvät kymmenien miljoonien eurojen investoinnit nostivat AGCO Powerin yhdeksi maailman merkittävimmäksi dieselmoottorien valmistajaksi. Koko AGCO-konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin yhdeksän miljardia euroa ja sen päämarkkina-alueita ovat Eurooppa sekä Pohjois- ja EteläAmerikka.

Nokialta yli 30 000 dieselmoottoria vuodessa

AGCO Powerin moottorit toimivat voimanlähteenä useissa maailman johtavissa traktorimerkeissä ja maatalouskoneissa. Asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi Sampo-Rosenlewin leikkuupuimurit, Valtran, Massey Fergusonin ja Fendtin traktorit, Kalmarin konttikurottajat sekä Logsetin ja Komatsun metsäkoneet.

Linnavuoren tehdas valmistaa noin 180 moottoria päivässä ja yli 30 000 moottoria vuodessa. Dieselmoottorit toimitetaan pääosin AGCO-konsernin valmistamiin tuotteisiin. AGCO Powerin moottoreiden osuus on noin 75 % kaikista AGCO-konsernin käyttämistä moottoreista, mutta yhtiön tavoite on kasvattaa osuuttaan 90 prosenttiin. Myös konsernin ulkopuolisten asiakkaiden määrää halutaan lisätä.

Nokialla sijaitsevan AGCO Powerin työntekijöitä töissä Linnavuoren tehtaalla.

Ympäristöystävällisyys tuotekehityksen veturina

Maataloudessa viljelypinta-ala ei lisäänny, joten maata halutaan viljellä sekä entistä tehokkaammin että ympäristöystävällisemmin. Viljelijöiden osuus länsimaissa on vain muutama prosentti väestöstä ja he tarvitsevat yhä tehokkaampaa teknologiaa ruokkiakseen kasvavan väestön. Nämä haasteet ohjaavat maatalouskoneiden ja niissä käytettävien moottoreiden tuotekehitystyötä. AGCO Powerin Linnavuoren tehdas keskittyykin uusimpien ja tiukimpien päästövaatimusten mukaisten moottoreiden valmistamiseen ja tuotekehitykseen.

AGCO Power julkisti joulukuussa 2018 mittavan, viisivuotisen investointiohjelman, jonka yhtenä tavoitteena on lanseerata uusi moottoriperhe. Nämä tulevaisuuden dieselmoottorit ovat polttoainetaloudellisempia, puhtaampia ja helpompia valmistaa. Ne soveltuvat monikäyttöisemmin erilaisiin työkone- ja maantiekäyttöihin sekä myös hybridi- ja sähkökäyttöön. Uuden moottoriperheen tuotekehityskustannukset ovat noin 90 miljoonaa euroa ja niiden valmistus alkaa Linnavuoren tehtaalla vuoden 2022 alussa.

Linnavuoren tehdas uusiutuu

AGCO Powerin investointiohjelmaan kuuluu myös kokoonpanotehtaan laajentaminen, uusien tuotantokoneiden ja työkalujen hankinta sekä prosessien uudistaminen. Tavoitteena on tehostaa moottoreiden kokoonpanoa, lisätä tehtaan koneistuskapasiteettia sekä vahvistaa omaa komponenttivalmistusta. Tehdasalueelle rakennetaan myös uusi logistiikkakeskus sekä lisää toimistotiloja vierailukeskuksineen. Yhteensä noin 10 000 k-m²:n uudisrakennusten tulisi olla valmiita vuonna 2022.

AGCO Power tehdaslaajennuksen kuva Nokialla

Linnavuoren tehdas on jo nyt yksi Pohjoismaiden automatisoiduimmista tehtaista yli sadalla robotillaan. Jatkossa kaikki komponenttivalmistus keskitetään kantatehtaalle ja moottoreiden kokoonpano siirretään laajennettavaan lisärakennukseen. Investoinnit kasvattavat tehtaan tuotantokapasiteettia 50 000 moottoriin vuodessa.

AGCO Powerille myönnettiin vuoden 2018 lopulla myös Pirkanmaan vientipalkinto. Yhtiön tavoitteena onkin yli kaksinkertaistaa konsernin ulkopuolisille asiakkaille menevä vienti seuraavan viiden vuoden aikana. Merkittävät investoinnit ja valtava satsaus tuotekehitykseen antavat vankan pohjan ja vahvistavat AGCO Powerin kilpailukykyä tulevaisuudessa.

AGCO Power

  • Maailman johtavia työkonemoottoreiden valmistajia
  • Nokian Linnavuoren tehtaalla noin 750 työntekijää
  • Muut tehtaat Brasiliassa, Kiinassa ja Argentiinassa
  • Liikevaihto: 306 miljoonaa euroa vuonna 2017

Lisätietoa: www.acgopower.com

Julkaistu: 01/2019