Skip to content

Ecolan Oy

Ecolan Oy on suomalainen kiertotalouden uranuurtaja, joka tukee tuotteidensa kierrätetyillä raaka-aineilla kestävää kasvua ja kehitystä. Yritys jalostaa teollisuuden sivuvirroista tuotteita metsä- ja maatalouteen, maanrakentamiseen ja ympäristönhoitoon.

Ecolanin luomulannoitteilla kestävää hyötyä

Luomuviljelyn haasteena on ollut perinteisiä menetelmiä alhaisemmat sadot. Ecolanin kehittämät luomulannoitteet toimivat luonnonmukaisessa viljelyssä täydennyslannoitteena yhdistettynä viljelykiertoon ja palkokasvien viljelyyn. Luomulannoitteet auttavat maanviljelijää nostamaan sadon kilpailukykyiselle tasolle ja tuotteiden kysyntä onkin ylittänyt odotukset. Ecolanin koko kevään 2017 luomulannoitetuotanto myytiin ennen ensimmäisen tuotantolinjan käynnistämistä.

Kasvava kysyntä mahdollisti syksyllä 2017 päätöksen kahden miljoonan laajennusinvestoinnista Nokian tehtaalle. Tehdas sijaitsee bio- ja kiertotalouden ECO3-alueella, joka on osa Kolmenkulman yritysaluetta. ECO3-alue tarjoaa kiertotalouden toimijoille monia synergiaetuja ja Ecolan voi tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi alueelle rakentuvan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biokaasulaitoksen maatalouden ja elintarviketuotannon mädätejäännöksiä luomulannoitteiden tuotannossa. Mitä enemmän arvokkaita ravinteita saadaan hyötykäyttöön, sitä vähemmän niitä valuu ympäristöön mm. kuormittamaan vesistöjä.

Metsälannoitus lisää metsien tuottoa

Ecolanin valmistamia tuhkalannoitteita käytetään metsänkasvatuksessa kangas- ja turvemaiden metsissä. Metsälannoitteilla lisätään metsän kasvua ja palautetaan sinne puunkorjuussa poistuvia ravinteita. Lannoitteiden valmistuksessa käytetään bioenergian tuotannossa syntyviä laadukkaita, puhtaita ja ravinnerikkaita tuhkia. Nokian tehdas pystyy käsittelemään jopa 130 000 tonnia tuhkaa vuosittain ja on Pohjoismaiden suurin lentotuhkan kierrätyslaitos.

Uusioraaka-aineet maanrakentamiseen

Maarakentamisen uusiomateriaalit säästävät neitseellisiä luonnonmateriaaleja kun Ecolanin Infra®– tuhkaraetta voidaan käyttää mm. luonnon hiekan sijaan maarakenteissa. Ecolan valmistaa teollisuuden sivuvirroista Nokialla myös uusiosideaineita, jolla voidaan korvata perinteisiä sideaineita kuten sementtiä.

Uusiosideaine kuormittaa ilmastoa perinteisiä rakennusmateriaaleja vähemmän. Raaka-aineina ovat energiateollisuuden jätteet ja muun teollisuuden sivuvirrat, jotka tulevat Ecolanin tuotteissa hyötykäyttöön. Yritys etsiikin jatkuvasti uusia raaka-ainevirtoja, joilla on uusiokäyttömahdollisuutta.

Ecolan käynnisti ensimmäiset infrarakentamisen pilottihankkeet Tampereen seudulla syksyllä 2017. Yritys valittiin mm. Tampereen kaupungin Hiedanranta-aluekehitysohjelman innovaatiokumppaniksi, jonka myötä Ecolan jalostaa ja toimittaa teollisuuden sivuvirroista syntynyttä lentotuhkaa Hiedanrannan erilaisten stabilointikohteiden sideaineeksi.

Ecolan Oy

  • Jalostaa teollisuuden sivuvirroista tuotteita
  • 25 työntekijää Nokialla, Liperissä ja Kuopiossa
  • Liikevaihto noin 6 milj. euroa vuonna 2016

Lisätietoa: www.ecolan.fi

Julkaistu: 02/2018